Cetak
Butiran: | Jumlah paparan: 6608

VISI

Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang, efisyen dan kondusif dalam mengurus dan memberikan perkhidmatan pengangkutan kepada pelanggan dengan berlandaskan nilai-nilai Universiti.

MISI

Berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dengan menekankan kepada aspek-aspek kualiti dalam pengurusan.